Duel Arena Rules

Locked
User avatar
rev6th
Administrator
Administrator
Posts: 122
Joined: 11 Feb 2019, 13:35
Location: 到处

Not available anymore!
Dragi jucători,
Înainte de a participa în cadrul unui duel în care câştigătorul primeşte suma pusă la bătaie (pe miză), vă rugăm să respectaţi următoarele reguli:

Cum procedez în cazul unui duel pe miză?
1. Apelaţi la un Helper pentru a intermedia duelul - în caz contrar, duelul se va realiza pe propria răspundere.
2. Daţi itemele puse la bătaie Helperului, ce le va da la sfârşitul set-ului celui care câştigă.
3. Stabiliţi numărul de set-uri (nu mai mult de 3 seturi a câte 10 dueluri).
4. Confirmaţi faptul că aţi citit regulamentul şi asumaţi-vă orice înfrângere (fiecare duel este filmat de către Helper).

*Atenţie: un Helper poate refuza să asiste la un duel dacă acesta se ocupă de altceva/va ieşi între timp etc.

Reguli:

- Dacă unul dintre participanţi este deconectat în timpul duelului, are la dispoziţie maxim 5 minute să intre înapoi. În caz contrar, adversarul acestuia va câştiga (numai dacă el este de acord să se reia duelul, acesta poate avea o şansă de a-şi recăpăta itemele + premiul).

- Dacă unul dintre participanţi a activat licoarea roşie în timpul duelului (la început se va acorda un avertisment, în cazul în care licoarea este activată din prima - adică a uitat să o dezactiveze), duelul respectiv este câştigat automat de către adversar.

- Nu este permisă Grupa în timpul duelului. Dacă se observă că unul dintre participanţi are grup cu alt jucător, duelul este câştigat de către adversar.

- Persoanele care intervin în timpul duelului (atacă participanţii pentru a repeta din nou duelul) vor avea contul blocat timp de 3 zile, iar duelul se va repeta. Dacă se observă că, contul respectiv este un cont de al unuia dintre participanţii la duel, adversarul va câştiga întreg setul.

- Este interzis ca setul să se desfăşoare pe alt server.

- In cazul in care unul dintre participanti fuge excesiv pentru a-si reincarca PV-ul/pentru a trece otrava, se va opri duelul si se va acorda un punct adversarului.

- Plecarea în timpul duelului/set-ului sau între set-uri este interzisă, indiferent de timpul în care sunteţi plecat/ă. Se va considera abandon. În cazul unor deconectări de la internet, cereţi verificarea unui GA pentru a se confirma faptul că, datorită unor probleme de conexiune, contul dvs. a fost deconectat.

- Set-urile/Duelurile se vor face în aceeaşi zi, fără pauze.

Dear players,
Before participating in a duel where the winner receives the sum put at stake (yang, items), please notice the following rules:

What do I have to do in case of a stake duel:
1. Ask one of the Helpers to be your middleman - otherwise, you will risk that the duel will carry out in a bad way.
2. ,Give the items/yang you want to put at stake to the Helper, which will be given later to the winner.
3. Decide the number of duel sets (no more than 3 sets of 10 duels).
4. Confirm the fact that you read the rules and asume every defeat (every duel will be recorded by the Helper).
*Attention: a Helper can refuse assisting your duel if he have other things to do/is about to log-out, etc.

Rules:

- If a participant is disconnected during the duel, he have max. 5 minutes to come back. Otherwise, the opponent will win (only if the opponent agrees to retake the duel, this is a chance to get his items back + the prize).

- If one of the participants activated the red elixir in the middle of the duel ( at first you will be given a warning, if he forgot to deactivate the elixir before the duel started) the duel will be counted as a win for the opponent.

- It is NOT allowed to have a group while you're in a duel. If someone sees that one of the participants have a group with another player, the duel is won by the opponent.

- Players who interfere in the middle of the duel (attacks the participant to repeat the duel) will be BANNED for 3 DAYS, and the duel will be repeated. If the person who interfere is one of the participants from another account, the opponent will win the whole set.

- When one of the participants is running away to regen his HP/make the poison dissapear, the duel will stop and his adversary will get one point.

- It is forbidden to leave during the duel / set or between sets, regardless of the time you are away. It will be considered abandonment. In case of a disconnection from the internet, ask a GA to check in order to confirm that your account has been disconnected due to connection issues.

- The sets / duels will take place on the same day, without breaks.
Last edited by rev6th on 02 Jun 2020, 19:07, edited 1 time in total.
Locked